El disseny interdisciplinari com a expressió professionalPREMI NACIONAL D'ARTESANIA AL GRAU UNIVERSITARIpostgrau grafica narrativa escola massanayjtsvdESCOLA MASSANA, NOU EDIFICI